درباره ما

شرکت املاکی یروپرتی ژوی (Joy Property)

شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) که در سال 2020 تاسیس گردیده یکی از شرکتهای املاکی برجسته که مرکز ان در ترکیه در استانبول قرار گرفته میباشد. با اکیب حرفه ای و با تجربه خود در زمینه سرمایه گذاری در غیر منقول در چار چوب احتیاجات مشتریان خود توام با راه حل مشکلات پیش امده و در زمیه بازار غیر منقول ترکیه با در میان گذاشت اطلاعات کافی خدمات ارائه میدهد. با مشاورین مورد اعتماد و پرسنل چند زبانه نسبت به احتیاجات مراجعه کننده ارائه خدمات مخصوص شخص را بهجای اورده و برای مشتریان غیر منقول باب میلشان را تامین میکنیم. با شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) در استانبول برای دست یابی به ملک دلخواه خود ارامش خاطر داشته باشید.
0 +
پروژه های انجام شده
0 +
پرسنل ما
0 +
شرکای ما
0 +
کارشناسان محلی

ارزش های ما

کیفیت
کار گروهی
نوآوری
اعتبار
اعتماد
رضایتمندی

چشم انداز ما :

چشم انداز ما به عنوان یروپرتی ژوی (Joy Property) , با ارائه تجارب خود به مشتریان در صنف بازاریابی غیر منقول و املاک تحولات جدید به بار اورده است. راه حل های مخصوص شخص و با اخرین تکنولوژی خریدار و فروشنده را بدون اینکه مشکلی پیش اید به هم وصل نموده و هدفمان را بر پایه اعتماد و نوع اوری گذاشته ایم. مکمل بودن شفاف و وابستگمیان به ادامه دار بودن در بازار بین الملی غیر منقول و پیشرفت جامعه میراث های پر ارزش به جای خواهیم کذاشت.

ماموریت ما :

ماموریت ما با ارائه راه حل های مدرن برای بازاریابی پروژه ها با نتایج مطلوب کمک نمودن برای دستیابی مشتریمان به اهداف خود در زمینه غیر منقول میباشد. تخصص ما وابسته ماند به درستی و مکمل بودن و ارائه بهترین خدمات به مشریان بر قراری ارتباطات مداوم و تلاش برای دست یابی مشتریان به ارزشهای واقعی میباشد.

اموزش املاک و مستغلات

در رابطه با مالکیت غیر منقول در ترکیه یک سری موارد نشر میشود اقتصاد ترکیه , پیشرفت در زمینه زیر سازی , قوانین جدید در رابطه با غیر منقول مالکیت غیر منقول درترکیه ویا در زمنیه مدارک سرمایه گذاری کننده گان را ترجمه نموده و در دسترس مشتریان قرار میدهیم.

تیم ما

Shea Pike
Executive Director
Shea Pike
Executive Director
شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) که در سال 2020 تاسیس گردیده یکی از شرکتهای املاکی برجسته که مرکز ان در ترکیه در استانبول قرار گرفته میباشد. با اکیب حرفه ای و با تجربه خود در زمینه سرمایه گذاری در غیر منقول در چار چوب احتیاجات مشتریان خود توام با راه حل مشکلات پیش امده و در زمیه بازار غیر منقول ترکیه با در میان گذاشت اطلاعات کافی خدمات ارائه میدهد. با مشاورین مورد اعتماد و پرسنل چند زبانه نسبت به احتیاجات مراجعه کننده ارائه خدمات مخصوص شخص را بهجای اورده و برای مشتریان غیر منقول باب میلشان را تامین میکنیم. با شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) در استانبول برای دست یابی به ملک دلخواه خود ارامش خاطر داشته باشید.
Lee Mackay
Manager
Lee Mackay
Manager
شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) که در سال 2020 تاسیس گردیده یکی از شرکتهای املاکی برجسته که مرکز ان در ترکیه در استانبول قرار گرفته میباشد. با اکیب حرفه ای و با تجربه خود در زمینه سرمایه گذاری در غیر منقول در چار چوب احتیاجات مشتریان خود توام با راه حل مشکلات پیش امده و در زمیه بازار غیر منقول ترکیه با در میان گذاشت اطلاعات کافی خدمات ارائه میدهد. با مشاورین مورد اعتماد و پرسنل چند زبانه نسبت به احتیاجات مراجعه کننده ارائه خدمات مخصوص شخص را بهجای اورده و برای مشتریان غیر منقول باب میلشان را تامین میکنیم. با شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) در استانبول برای دست یابی به ملک دلخواه خود ارامش خاطر داشته باشید.
Kacy Ashton
Designer
Kacy Ashton
Designer
شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) که در سال 2020 تاسیس گردیده یکی از شرکتهای املاکی برجسته که مرکز ان در ترکیه در استانبول قرار گرفته میباشد. با اکیب حرفه ای و با تجربه خود در زمینه سرمایه گذاری در غیر منقول در چار چوب احتیاجات مشتریان خود توام با راه حل مشکلات پیش امده و در زمیه بازار غیر منقول ترکیه با در میان گذاشت اطلاعات کافی خدمات ارائه میدهد. با مشاورین مورد اعتماد و پرسنل چند زبانه نسبت به احتیاجات مراجعه کننده ارائه خدمات مخصوص شخص را بهجای اورده و برای مشتریان غیر منقول باب میلشان را تامین میکنیم. با شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) در استانبول برای دست یابی به ملک دلخواه خود ارامش خاطر داشته باشید.
Markus Rangel
Marketing
Markus Rangel
Marketing
شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) که در سال 2020 تاسیس گردیده یکی از شرکتهای املاکی برجسته که مرکز ان در ترکیه در استانبول قرار گرفته میباشد. با اکیب حرفه ای و با تجربه خود در زمینه سرمایه گذاری در غیر منقول در چار چوب احتیاجات مشتریان خود توام با راه حل مشکلات پیش امده و در زمیه بازار غیر منقول ترکیه با در میان گذاشت اطلاعات کافی خدمات ارائه میدهد. با مشاورین مورد اعتماد و پرسنل چند زبانه نسبت به احتیاجات مراجعه کننده ارائه خدمات مخصوص شخص را بهجای اورده و برای مشتریان غیر منقول باب میلشان را تامین میکنیم. با شرکت یروپرتی ژوی (Joy Property) در استانبول برای دست یابی به ملک دلخواه خود ارامش خاطر داشته باشید.

به چه دلایل باید شرکت املاکی یروپرتی ژوی (Joy Property) ر در استانبول برای دست یابی به غیرمنقول مورد احتیاج خود ترجیح دهید؟

1

 تجربه و تخصص : شرکت املاکی یروپرتی ژوی (Joy Property) در سال 2020 تاسیس یافت و از ان تاریخ بدین طرف در بازار املاک تجارب برجسته بدست اورده و تخصص پیدا نمود. اکیب حرفه ای ما با تمایل خود به بازار داخلی به اطلاعات کافی سرمایه گذاری در این زمینه صاحب میاشند. این موارد هم باعث شده به مشتریان خود اطلاعات صحیح مطمئن و بروز را ارائه داده و سبسب موفق بودن انها را فراهم نمایم.

2

خدمات راه حل های کامل: برای مشتری ها خدمات راه حل های کامل ارائه میدهیم. غیر منقول را برای سرمایه گذاری چه جهت اسکان خود و چه برای سرمایه گذاری لازم داشته باشید در تمام مراحل تا نتیجه گیری با شما همکاری میکنیم. در رابطه با جستجوی ملک انتخاب و مراحل مذاکره و تا پایان کار ها با شماه همراهی نموده و مراحل را بدون مشکل به نتیجه میرساینم.

3

همراهی شخصی : شرکت املاکی یروپرتی ژوی (Joy Property واقف بر این است که هر مشتری احتیاج و ترجیح خاص خود را دارد. بدین دلیل برای اینکه مطمئن باشیم که خواسته های هر مشتری به جا اورده شده خدمات خاص برای هر مشتری ارائه میدهیم. با دارا بودن پرسنل چند زبانه هر مشتری میتواند به زبان خود ارتباط برقرار نماید و هر دائم ارتباط مفید و موثر فراهم میشود. احتیاجات مشتری را متوجه شده برای هر احتیاج مشتری راه حل خاص ارائه داده و سعی بر ان داریم که جواب ده احتیاجاتشان باشیم.

4

خذمات بعد از فروش : با در نظر گرفتن وابستگی به مشتری خدماتمان بعد از فروش هم ادامه دارد. برای کمک به مشتریان در زمینه مالکیت غیر منقول با اهداف مختلف یک سری خدمات بعد از فروش را هم ارائه میدهیم. در میان این خدمات تنظیم اوراق, مراحل دریافت اقامت و شهروندی موجود میباشد. خدمات حقوقی ترجمه مدارک لازم از جمله خدمات بعد از فروش میباشد .تا انجائیکه مقررات اجازه میدهد خرید ملک را برای مشتریان را بدون دغدغه فراهم میسازیم.

5

مشاوری مطمئن : شرکت املاکی یروپرتی ژوی (Joy Property)از اینکه در استانبول شرکت املاکی مطمئن هستیم افتخار میکنیم. اعتبارمان در درستی , حرفه ای بودن و شفافیت میباشد منافع مشتریان را در اولویت قرارداده برای بدست اوری ممنونیت انها سعی میکنیم. هدف ما بر قراری ارتباط دراز مدت وابسته به اطمینان و احترام متقابل میباشد.

چرا ترکیه ؟

ترکیه بر اساس دلایل مختلف در منطقه از جهت غیر منقول کشوری مورد هدف جاذب میباشد. ابتداء داری اقتصاد رو به رشد بوده و دارای جوی سیاسی با ثبات میباشد بدین جهت برای سرمایه گذاری جذابیت خاص خود را دارا میباشد.ثانیا ترکیه برای ترجیح های مختلف با بودجه های مناسب برای مخاطبین خود با قیمتهای متفاوت امکانات برجسته و لوکس ارائه میکند. علاوه بر این موقعیت استراژکی ترکیه در میان قاره اروپا و اسیا این کشور را به عنوان مرکز تجاری در اورده و بدین دلیل هم طلب غیر منقول را افزایش داده است. ثالثا ترکیه در زمینه غیر منقول برای تشویق سرمایه گذاری خارجیان با تصویب قانونهای جدید خرید غیر منقول برای خارجیان را اسان کرده است.

سئوالاتی که به طور متعدد پرسیده می شود

دریافت شهروندی با خرید ملک در ترکیه و همچنین اقدامات لازم در این باره از سئوالهای میباشد که به طور متعدد با ان روبروی می شویم. در این رابطه جوابهای صحیح در چارچوب قوانین ترکیه تازه ترین اقدامات در ترکیه در رابطه با غیر منقول به طور صحیح در اختیار مشتریان گذاشته می شود .

تابعیت ترکیه

دریافت شهروندی ترکیه با خرید غیر منقول بالای 400 هزار دلار و دادن عدم تعهد فروش به مدت سه سال امکان پذیر میباشد.
1)در ترکیه خرید ملک از شهروند ترک ویا شخص حقوقی ترک ( مانند خرید از دفاتر املاک ترکیه ) 2)در صورتیکه ملک خریداری شده در حال ساخت هم باشد باید دارای سند رسمی باشد ( باید سند دریافت شده باشد) 3)قیمت ملک باید بالای 400 هزار دلار باشد. 4)پرداخت مبلغ ملک خریداری شده از طریق بانک در ترکیه ویا از بانکهای خارج از کشور 5)دادن تعهد عدم فروش سه ساله از طرف خریدار درخواست کننده شهروندی
حکومت ترکیه در رابطه با دریافت شهروند خارجیان دایره مخصوصی تاسیس نموده است درخواست سرمایه گذاران را دریافت نموده و در اسرع وقت بررسی های لازم را انجام میدهد. دادن حکم دریافت شهروندی در عرض 45 روز بعد از دریافت درخواست و مدارک لازم داده میشود.
سریعترین و اسان ترین راه دریافت شهروندی ترکیه در عرض 90روز خرید ملک مطابق با شرایط دریافت شهروندی میباشد .
ارزش ملک خریداری شده باید بالای 400 هزار دلار باشد.
نه خیر برای دریافت شهروندی ترکیه اقامت در این کشور ضروری نمیباشد محل اقامت دائمی شما میتواند کشور دیگری باشد و بعد از خرید غیر منقول با شرایط دریافت شهروندی میتوانید برای دریافت شهروندی مراجعه کنید.
نه خیر ملک خریداری شده برای شهروندی را تنها بعد از سه سال از دریافت شهروندی ترکیه میتوانید به فروش برسانید و در این زمینه تعهد داده می شود و این تعهد هم در سجل سند مالکیت قید میگردد.
نه حیر برای دریافت شهروندی ترکیه یاد گیری زبان ترکی اجباری نیست

سئوالات در رابطه با دریافت اقامت در ترکیه بر اساس خرید ملک

به طور خلاصه دادن اقامت قابل تمدید برای خارجیانی که در ترکیه صاحب ملک هستند میباشد. اقامت بر اساس خرید ملک در ترکیه سالانه داده شده و همسر و فرزندان کمتر از 18 ساله هم به عنوان همراهان میتواند اقامت دریافت کنند
برای دریافت اقامت بر اساس غیر منقول به شرح زیر میباشد. 1)اتباع خارجی باید ملک برای مسکن ویا تجاری خریداری کرده باشد. 2)این ملک باید سند داشته و در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد. 3)تمام اوراق و مدارک لازم و فورمهای داده شده تکمیل گرریده و ارائه شود.

 1) سند مالکیت
2) بیمه زلزله ملک خریداری شده
3) پاسپورتی که حد اقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
4) برگ خانوار مربوط به افراد خانواده درخواست کننده ترجمه شده و به تائید رسیده شده
5)بیمه درمانی برای هر فرد خانواده در ترکیه

اشخاصی که مایل به دریافت اقامت بر اساس خرید ملک میباشند در شهر های بزرگ مانند استانول, انکارا, انتالیا, ازمیر , بورسا, قاضی انتپ, ادانا, و مرسین حداقل باید 75 هزار دلار باشد .

اگر سرمایه گذار خارجی در ترکیه در خواست دریافت اقامت داشته باشد در دیگر شهر های کوچک ارزش ملک خریداری شده باید حداقل 50.000 دلار باشد.

برای دریافت اقامت بر اساس خرید ملک باید فراموش نشود که ارزش یابی غیر منقول از طریق ارگان های اعلام شده باید تهیه شده و این ارزش نباید کمتر از حد نصاب اعلام شده باشد.

می توانید از وبلاگ ما بخوانید

آیا می خواهید با یک متخصص ملاقات نمائید؟

مقایسه ملک ها

مقایسه